માતા માટે જરૂરી વસ્તુઓ


 • બે નાઈટી (બંને બાજુ આગળ ચેઈન વાળી ખાસ દૂધ પિવડાવવા માટે બનાવેલી)
 • ડેટોલ
 • ચપ્પલ, મોજા, રૂમાલ, નેપકીન
 • બાથરૂમનો સમાન : ટૂથપેસ્ટ, ટૂથબ્રશ, કાંસકો, પાવડર, ક્રીમ, સાબુ, ટીશ્યુપેપર, નાનો અરીસો
 • ગરમ પાણી સાથે થર્મોસ


બાળક માટે જરૂરી વસ્તુઓ


 • ડાયપર્સ - બે ડઝન
 • બાળક ને લપેટવા માટે કપડા – ૧૨ નાના નાના
 • મોટા કપડા – 3
 • પહેરવા માટે કપડા – ૬
 • કોમળ નાના નેપકીન
 • નાની ગોદડી, માથે રાખવા નાનું ઓશીકું, નાનો ધાબળો
 • મોજા – ૨ જોડી
 • નાની મચ્છરદાની
 • રૂ નું બંડલ – ૧
 • સાબુ, તેલ, ક્રીમ, નાનું નેઈલકટર
 • ચમચી અને વાટકી