• પ્રસુતિ દરમ્યાનની સારવાર.
  • દવાથી માસિક નિયમિતની સારવાર .
  • માસિક વખતે પેટના દુખાવાની સારવાર.
  • સફેદ પાણી પડવું / લોહીવાની સારવાર.
  • અંડપિંડની ગાંઠ / ગર્ભાશયની કોથળીને લગતા રોગોનું નિદાન અને સારવાર.
  • વારંવાર થતી કસુવાવડ / અધૂરા મહીને થતી સુવાવડની સારવાર.
  • જોખમી સુવાવડનું નિદાન અને સારવાર.
  • દુખાવા રહિત નોર્મલ ડીલીવરી.
  • માસિક બંધ થવાના સમયે શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો (મોનોપોઝ)ની સારવાર.
  • દાંપત્યજીવનમાં અનુભવાતી મનોવૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓનું સમાધાન.