• ૯ માસની ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન સાત્વિક આહાર, વ્યાયામ અને રાજયોગ ધ્યાનના સમન્વયથી માતા અને શિશુની આધ્યાત્મિક અને ભાવાત્મક પ્રગતિથી ગર્ભસ્થ મહિલાની ડીલેવરી નોર્મલ અને નેચરલ બને છે.
  • માતા અને બાળકની કાયમી તંદુરસ્તી પરિવારને ખુશહાલ બનાવે છે.
  • સમાજના મજબુત પાયાના ઘડતરમાં સંસ્કારી અને તંદુરસ્ત બાળક ઉપયોગી બને છે.
  • ઘણા બધા ધાર્મિક પુસ્તકો અને આધ્યાત્મિક સંસ્થાઓ દ્વારા કર્મના બંધનો દ્વારા સમજાવવામાં આવેલ છે કે ગર્ભસ્થ શિશુને જો ગર્ભમાં જ સંસ્કારોનું સિંચન, સ્વભાવનું સિંચન કરવામાં આવે તો તે શિશુ ઉપર તેની વધારે અસર જોવા મળે છે.
  • સારી વસ્તુ હંમેશા સારી વસ્તુને આકર્ષે છે તે નિયમ પ્રમાણે જો માતા પિતા જ માનસિક તાણ અને ચિંતા મુક્ત બનશે તો તેમનું ગર્ભસ્થ શિશુ સંસ્કારી, નીરોગી અને તંદુરસ્ત બનશે.